Aleksandro-Svirski luostari on 1500-luvun lopun historiallinen luostari, joka sijaitsee Laatokka-järven ja Syväri-joen lähellä.

Pyhä Aleksanteri Svirskin luostarin perusti 15. vuosisadan lopulla Valamon luostarin munkki.

On olemassa muutamia alkuperäisiä rakennuksia, jotka juontavat juostaan ​​luostarin perustamisen aikaan.

Yksi niistä on kivinen esirukouskirkko, jossa on ravintolaosasto. Uskotaan, että kirkko rakennettiin

luostarin perustajan Aleksanteri Svirskin (1448-1533) aikoina. Toisen version mukaan se rakennettiin viisikymmentä vuotta myöhemmin, vuonna 1585.

Toisaalta luostari oli merkittävä Venäjän ortodoksisen kirkon uskonnollinen keskus 17–19 vuosisatojen välillä. Sillä oli tärkeä rooli paikallisen koulutuksen kehittämisessä ja se saattoi auttaa Venäjän ortodoksista kirkkoa vahvistamaan asemaansa alueella, myös luostari voi auttaa estämään skisman vaikutuksen leviämistä.

Vanhauskoisten ryhmän keskipiste oli Vigoretski-luostari, joka sijaitsi Vyg-joen rannalla, nykyisessä Karjalan tasavallan Karhumäen alueella.

Toisaalta luostari oli tärkeä kaupan ja sosiaalisen elämän keskus. Siellä järjestettiinmessuja, se oli suosittu kauppiaiden keskuudessa Venäjän eri puolilta ja ulkomailta. Nykyään "Troitski-messut" järjestetään säännöllisesti Staraya Slobodan kylässä.

Puolan ja Liettuan joukot hyökkäsivät luostariin usein 1600-luvun alussa ns. hämäränä aikana. Vuonna 1612 tai 1613 he turmelivat luostarin, polttivat kirkkoja ja tappoivat luostarin esimiestä ja paljon munkkeja.

Venäjän tsaari Mihail Fedorovich oli ensimmäinen Romanov-dynastiasta, joka uudisti luostarin ja holhotti sitä kuolemaansa asti 1645.

Vuonna 1677 aloitettiin kiviaidan rakentaminen, ja vuonna 1694 aloitettiin Kolminaisuuden katedraali.
Pietari Suuri kävi usein luostarissa matkalla Aunuksen telakalle (nykyään Lodeynoye Pole). Monet muut kuninkaallisen perheen jäsenet oleskelivat luostarissa, erityisesti Aleksanteri II ja hänen perheensä vuonna 1858. 1800-luvun lopulla luostarista tuli suosittu pyhiinvaelluskeskus.

Vuoden 1917 bolsevikkivallankumouksen jälkeen luostari suljettiin. Vuonna 1920 luostari muutettiin maatalouden kouluksi. Myöhemmin luostarin joissakin rakennuksissa sijaitsi mielisairaala.

1970-luvulla aloitettiin Pokrovskaja kirkon jälleenrakentamisen. Vuonna 1997 luostari palautettiin Venäjän ortodoksiselle kirkolle. Luostarin kunnostaminen ei ole vielä valmis.

Aleksanteri Svirskin luostari koostuu kahdesta osasta: Troitski (Pyhä Kolmiyhteys) ja Preobrazhenski (Kristuksen kirkastus).

Pyhä Kolmiyhteyden kompleksin merkittävimmät rakennukset ovat: 1500-luvun Pokrovkaja kirkko, jossa on ruokalasali, kolmen kupolin kellotorni ja 1700-luvun lopun Pyhä Kolmiyhteyden katedraali, tuomiokirkon saleissa on monta vaikuttavaa seinämaalausta.’

Kristuksen kirkastuksen kompleksi sijaitsee 250-300 metrin päässä Troitsky-kompleksista. Mielisairaala sijaitsi siellä vuoteen 2009 saakka. Tämän kompleksin merkittävimmät rakennukset ovat: kappeli Pyhä Kolminaisuuden ilmestymispaikka, Kirkastuksen katedraali jossa on Aleksanteri Svirskin pyhäjäännökset.

Aukioloaika:
Luostari on avoinna vierailijoille päivittäin klo 6.00-20.00. Sunnuntaina ja pyhäpäivinä luostarin portit ovat avoinna klo 8.00 alkaen.

Miten päästään

Alexander Svirsky -luostari sijaitsee Staraya Slobodan kylässä Leningradin alueen Lodeinopolsky piirissä.

Luostariin pääsee autolla tai bussilla. Etäisyys Staraya Slobodan kylään: Lodeynoye Polesta - 27 km, Pietarista - 260 km, Petroskoista - 180 km, Moskovasta - 850 km.

Palaute