Vienanmeren - Itämeren Kanava

Vienanmeren - Itämeren Kanava

Vienanmeren - Itämeren Kanava rakennettiin 1930-luvulla Stalinin käskyn mukaan. Rakennus kesti kaksi vuotta yhdistääkseen Vienanmerta ja Itämerta. Monet GULAGin vangit osallistuvat rakennukseen ja kuolivat sen aikana.

Ihmiset olivat pitkään ajatelleet Venäjän eteläosien ja pohjoisen Vienan meren välillä olevasta vesireitistä, mikä tekisi tavaroitten kuljetuksen halvemmaksi ja nopeammaksi. Keskusteluista ja ehdotuksesta huolimatta, näitä rakennussuunnitelmia ei toteutettu Stalinin hallituskauteen asti, jolloin annettiin käsky sen rakentamisesta hyvin lyhyessä ajassa. Rakentaminen aloitettiin vuonna 1931. Syynä tämän suunnitelman menestykselle (kanava rakennettiin valmiiksi 1 vuodessa ja 9 kuukaudessa) oli halvan työvoiman ja monilukuisien vankien ja poliittisten vankien laaja käyttö. Moderneja teknisiä välineitä ei juurikaan käytetty – kanava oli rakennettu yksinkertaisilla käsityökaluilla, kuten lapio ja hakku.

Kanavan yhteinen pituus on 227 km, joista 37 km on ihmisen tekemiä, keskisyvyys on 5 metriä. Noin 100 monimutkaista hydro-teknistä rakennetta, mukaan lukien 19 sulkua, lukuisat suojapadot ja padot rakennettiin puusta, hiekasta ja kivestä.
Kanavalla kulkiessa laiva nousee ensin 70 metrin korkeuteen Äänisen järveen nähden, ja sitten laskee 102 metriin Vienanmeren vedenpinnan korkeustasolle.

Rakennustöihin osallistui yli 100 000 vankia ja yli puolet heistä kuoli pahan kohtelun ja rangaistusten takia eikä kukaan pysty sanomaan tarkkaan kuinka paljon. (arvioiden mukaan – noin 86 000 ihmistä)

Nykypäivinä kanavaa pitkin on pystytetty monta kanavan rakennustöissä kaatuneiden muistolle omistettua muistomerkkiä ja muutama museo. Sulut ja kanavan muut rakennukset ovat jo itsestään sellaisia muistomerkkejä sillä ne kuvaavat vaikeaa työtä ja kärsimystä.

Kanavaa oli pitkään käytetty tarkoituksenmukaisesti – kuljetuksia varten mutta nykyään se on monesti menettänyt merkityksensä, kesällä sitä pitkin kulkee vain muutama laiva päivässä. Silti muutaman asutuksen väestö on kanavan hoitotöissä.

Räätälöidyt Paketit

Räätälöidyt Paketit

Laaditaan pyynnöstä

Ole hyvä ja valitse sopivia matkakohteita, ohjelmia ja toimintaa Venäjällä

  • Matkusta Venäjän eri osiin
  • Kulttuuri-, seikkailu- ja eco-matkat
  • Joustava valinta
  • Asiantuntijan neuvonta

Ole hyvä, lähetä palautettasi täyttämällä seuravaa lomaketta.